Hạ cánh an toàn ngày càng khó

    Hạ cánh an toàn ngày càng khó

    Từ ngày 1-7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã có hiệu lực . Một trong những điểm đáng chú ý của luật này là quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

    Biếm Họa 06/07/2020