Con hẻm Tokyo diệu kỳ nằm giữa... bìa sách

    Con hẻm Tokyo diệu kỳ nằm giữa... bìa sách

    Một cuốn sách hay có thể đưa bạn đến một không gian mới lạ, một thời điểm khác biệt, hay thậm chí những cõi xa xôi, không còn là điều gì quá mới mẻ. Nhưng còn không gian kín kẽ nằm giữa chúng thì sao?

    Giải Trí 02/12/2019