Nhìn tóc… đoán bệnh

    Nhìn tóc… đoán bệnh

    Nghiên cứu cho thấy những thay đổi về diện mạo, kết cấu hoặc độ dày của tóc có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

    Sức Khỏe 25/02/2021