Bài thơ cho Lukaku

    Bài thơ cho Lukaku

    Tội nghiệp Lukaku. Kể từ khi đến Inter, anh đã có cống hiến to lớn. Vậy mà nỡ lòng nào, chỉ vì một tình huống chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội, mà giờ anh bị bêu riếu.

    Thể Thao Cười 12/12/2020