Mbappe solo dẫn bóng 75m ghi tuyệt phẩm

    Mbappe solo dẫn bóng 75m ghi tuyệt phẩm

    Vừa tái hiện cú flipflap của Ro Vẩu, sáng 5-3, Mbappe tiếp tục tái hiện tuyệt chiêu của Ro Béo. Mbappe dốc bóng từ phần sau nhà, đảo chân lừa hậu vệ ở tốc độ rất cao trước khi kết thúc bằng cú xỉa má ngoài ghi bàn.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 05/03/2020