Quay bài có tâm

    Quay bài có tâm

    Thằng Tí hiểu rằng nếu mình ngang bằng điểm người chỉ bài thì về lâu về dài mối quan hệ đó thể nào cũng rạn nứt.

    Truyện Tranh 14/12/2021