Cà phê hẻm

    Cà phê hẻm

    Quán ăn, quán cà phê nằm khuất sâu trong các con hẻm nhỏ vẫn mở cửa phục vụ khách tại chỗ mà không cần áp dụng "5K".

    Biếm Họa 02/11/2021