Khó nhất

    Khó nhất

    Bà vợ hỏi ông chồng là quan to mới về hưu:- Trong thời gian làm quan, ông thấy làm việc gì khó nhất?- À, khó nói chút...

    Trạm Hoạt Hình 14/08/2019