Trò chơi Pokémon Go tạm thời… không cần GO!

    Trò chơi Pokémon Go tạm thời… không cần GO!

    Trong lúc đại dịch covid-19 đang lan rộng, gần như tất cả các công ty và ngành nghề đều đang chật vật tìm cách thích ứng với tình trạng hạn chế giao tiếp. Trò chơi Pokémon Go cũng thích ứng bằng nhiều cập nhật có lợi hơn cho người chơi