Thằng Bờm và vắc xin

    Thằng Bờm và vắc xin

    Phú ông láo liên cặp mắt đầy gian xảo: "Bờm nè, lấy vắc xin đổi tiền từ thiện nhé. Tiền này ta đã huy động từ mùa mưa bão năm trước!".

    Trạm Hoạt Hình 22/06/2021