Thương anh phó phòng!

    Thương anh phó phòng!

    Trong không khí mát lạnh đó, anh Phó phòng của tui nhiều khả năng ảnh thấy cái này hay hay thì ảnh cầm lên ảnh nhìn, ảnh thấy cái kia lạ lạ thì ảnh đưa mắt ảnh dòm.

    Trạm Hoạt Hình 05/09/2019