Lời bào chữa... xót xa

    Lời bào chữa... xót xa

    Thưa quý tòa, một trong những biện pháp đó là chúng tôi quyết định nhập về một số lô thuốc “chất lượng vừa phải”, với giá... phải chăng

    Đời Cười 07/09/2019