Phân loại rác có cũng như không

  Phân loại rác có cũng như không

  Nhân danh bảo vệ môi trường để nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chiêu trò gian dối khi phân loại rác. Có nơi "đầu vào" thùng rác được chia thành chục loại, nhưng "đầu ra" chỉ là một bịch rác trộn chung các loại với nhau.

  Biếm Họa 24/09/2019
  Giá cả cứ mãi 'té nước theo mưa'

   Giá cả cứ mãi 'té nước theo mưa'

   Đầu tháng 10 này, giá xăng dầu đã giảm sâu so với hồi còn "đu đỉnh". Nhiều mặt hàng cũng đã giảm nhiệt theo giá xăng, nhưng một số mặt hàng khác thì cứ luyến tiếc mãi "ngày xưa".

   Biếm Họa 03/10/2022