Thời corona nhớ "chơi" với ớt, tỏi!

    Thời corona nhớ "chơi" với ớt, tỏi!

    Căn cốt vị cay của ớt là capsaicin, còn vị nồng của tỏi là allicin. Vai vế trên bàn ăn, quả ớt, củ tỏi còn được xếp ngồi chiếu riêng trang trọng trong giới y khoa. Trong thời Corona này, nhớ “lưu ý đặc biệt” tới ớt, tỏi!

    Trạm Hoạt Hình 04/02/2020