Máy canh gác ngô tự động 4.0

    Máy canh gác ngô tự động 4.0

    Chiếc máy chạy bằng năng lượng mặt trời và được thu âm tiếng chó sủa, súng nổ để xua đuổi lợn rừng vào nương rẫy phá ngô.

    Video 24/06/2024