JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trung Kần

Liều ăn nhiều: Tích trữ Bà Hỏa trong nhà! Giá xăng E5, RON95... giảm sâu làm dân tình mừng vui khôn xiết. Bỗng đâu có tin đồn giá xăng chỉ giảm vài ngày rồi sẽ tăng lại, lập tức một số bà con nhốn nháo đi mua xăng về trữ...

Làm việc online có thể tăng năng suất lao động Làm việc tại nhà trong điều kiện "thông thoáng" nhiều khả năng sẽ thúc đẩy tiến độ gấp nhiều lần.