Biếm họa

Thưởng Tết siêu khủng

Thưởng Tết siêu khủng

Năm nay dịch bệnh khó khăn mà vẫn được thưởng Tết khủng như này, không biết tiêu gì cho hết!

04/02/2021