Biếm họa

Nạn trộm vặt nơi công cộng

Nạn trộm vặt nơi công cộng

Nạn chôm đồ công cộng gần đây gây bức xúc trong dư luận, điển hình là vụ ăn trộm nắp cống cầu Thủ Thiêm 2 và các vụ chặt trộm 2000 gốc hoa giấy dải phân cách quốc lộ 1.

05/06/2022