Biếm họa

Tập võ đối phó... mưa giông Sài Gòn

Tập võ đối phó... mưa giông Sài Gòn

Sài Gòn mấy nay mưa giông trái mùa, sấm sét gió mạnh đổ cả cây. Lúc mưa gió tốt nhất là ở trong nhà, nhưng nếu buộc phải ra đường thì phản xạ nhanh là một lợi thế.

13/04/2021