Biếm họa

Hoàn trả khách 924 đồng sau vụ hóa đơn điện 6 tháng giống hệt nhau

Hoàn trả khách 924 đồng sau vụ hóa đơn điện 6 tháng giống hệt nhau

Trong mấy ngày qua, dư luận hết sức ngạc nhiên vì vụ hóa đơn tiền điện một hộ gia đình ở Tiền Giang 6 tháng liền giống hệt nhau. Theo quy định, nếu không tiếp cận được công-tơ (do nhiều lý do) nhân viên ghi điện được phép ghi chỉ số bằng tháng trước, nhưng không được lặp lại quá 2 lần.

30/06/2020