Biếm họa

Người cõi âm có cần xét nghiệm?

Người cõi âm có cần xét nghiệm?

Các cụ thường nói "Trần sao âm vậy", nghĩa là trên dương thế có gì thì dưới âm cũng có cái đó. Tuy nhiên vẫn có một sự khác biệt nho nhỏ...

15/02/2022