Biếm họa

Điều ước của các 'cụ' cây xanh đô thị

Điều ước của các 'cụ' cây xanh đô thị

Các cụ cây xanh đô thị cũng mong ước được nghỉ hưu khi tuổi già sức yếu. Ngặt một nỗi, cơ quan chức năng lại sợ dư luận phản ứng khi cho các cụ cây xanh "nghỉ hưu".

21/10/2020
Trung thu của con nè

Trung thu của con nè

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi nha con. Thôi, ở nhà chơi ngoan, ba đi "ngoại giao" đây!

01/10/2020