Vị hiệu trưởng không đi theo lối mòn dễ dãi

    Vị hiệu trưởng không đi theo lối mòn dễ dãi

    Sau vụ việc cây phượng đổ đau lòng tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) nhiều người nghĩ sẽ lại xuất hiện phát ngôn đổ lỗi, thanh minh, chối tội... Nhưng không, lần này lựa chọn của ông hiệu trưởng là nhận trách nhiệm về phía mình...

    Biếm Họa 27/05/2020