Nhạc Bất Quần làm du lịch

    Nhạc Bất Quần làm du lịch

    Không biết lúc bàn tính chuyện xây dựng khu du lịch Mất Quần, Nhạc Bất Quần đã "Dẫn dao tự cung" chưa mà suy nghĩ của hắn biến thái... tới phát tởm.

    Đời Cười 03/09/2020