Nhà kính phủ kín Đà Lạt

    Nhà kính phủ kín Đà Lạt

    Theo số liệu từ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, hiện nhà kính đã chiếm tới 54% diện tích đất nông nghiệp Đà Lạt. Với đà này thì bức tranh biếm họa của B.Ba sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa.

    Biếm Họa 22/09/2019