Người nổi tiếng và sốt đất

    Người nổi tiếng và sốt đất

    Trong thời buổi sốt đất xình xịch, giới đầu cơ bất động sản sử dụng nhiều chiêu trò mà chúng ta không thể ngờ tới. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1-6-2022.

    Biếm Họa 02/06/2022