Video

Ngựa nhanh trí khuỵu xuống cho người đẹp 'chân ngắn' ngồi lên lưng

Video

Đăng lúc 15:11 05-08-2021

"Thôi lên đi sen! Chân ngắn mà cứ nhảy hoài, tui khuỵu xuống cho bà lên nè", ngựa said.

CHUYÊN MỤC