Loạt sạn ngớ ngẩn trong phim Tây Du Ký

    Loạt sạn ngớ ngẩn trong phim Tây Du Ký

    "Tôn Ngộ Không có sức mạnh kinh khủng nên ấn nhẹ một cái mà lõm cả viên đá", một người dùng hài hước nói về một trong những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Tây Du Ký.

    Video 12/09/2022