Đi cầu kiều ngã sao cho ngầu

    Đi cầu kiều ngã sao cho ngầu

    Dù đã cố giữ cân bằng và tự tin với màn thi thố nhưng nam thanh niên vẫn trượt chân rồi ngã cắm đầu xuống bãi sình một cách rất "nghệ thuật".

    Video 08/11/2022