Cháu nó ở nhà ngoan lắm (P21)

    Cháu nó ở nhà ngoan lắm (P21)

    Bị con trai đến lấy ghế lúc nào không hay, người bố đang đứng sửa điện thoại ngồi xuống bất ngờ ngã bật ngửa xuống nền nhà.

    Video 04/12/2021