Minigame: Ném chanh vào lỗ

    Minigame: Ném chanh vào lỗ

    Hai người chơi ghi điểm bằng cách ném chanh vào lỗ. Ai ghi được nhiều điểm hơn sẽ là người chiến thắng.

    Video 01/04/2020