Khảo cứu về 'cái cười'

    Khảo cứu về 'cái cười'

    Cười là đặc sản của con người. Có người cho rằng còn có con bò cười, con chuột cười. Đúng nhưng chỉ trên hình ảnh, ai thấy mấy con vật đó cười ngoài đời thì...

    Trạm Hoạt Hình 21/01/2023