Mua SGK dễ hay khó?

    Mua SGK dễ hay khó?

    Tưởng chỉ cần cầm danh sách ra nhà sách là mua được trọn bộ. Thế nhưng trên thực tế nhiều phụ huynh phải đi lòng vòng khắp các nhà sách mới mua đủ bộ SGK lớp 10 năm nay.

    Biếm Họa 13/08/2022