Bảo vệ cả Mona Lisa trong thời Cô-Vít

    Bảo vệ cả Mona Lisa trong thời Cô-Vít

    Covid-19, một đại dịch hiếm thấy, đang khiến hoạ sĩ biếm quốc tế “triệu hồi” cả những tác phẩm mỹ thuật kinh điển để tạo nụ cười ý nhị, cùng ý thức phòng chống dịch.

    Biếm Họa 16/04/2020