Quản lý... mùi hôi cơ thể

  Quản lý... mùi hôi cơ thể

  Không bàn đến những bệnh gây mùi đã thành án như “hách từ trong nôi”, hôi miệng chỉ bàn đến những đợt “phát xạ” từ ăn uống và cách "làm mềm" chúng trước mũi người khác...

  Sức Khỏe 13/11/2020
  Trò chơi kéo co tháng giêng

   Trò chơi kéo co tháng giêng

   Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè... Tranh biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 1-2-2023

   Biếm Họa 01/02/2023