Quản lý... mùi hôi cơ thể

    Quản lý... mùi hôi cơ thể

    Không bàn đến những bệnh gây mùi đã thành án như “hách từ trong nôi”, hôi miệng chỉ bàn đến những đợt “phát xạ” từ ăn uống và cách "làm mềm" chúng trước mũi người khác...

    Sức Khỏe 13/11/2020