Ám ảnh thực đơn mùa dịch

    Ám ảnh thực đơn mùa dịch

    Trong những ngày cách ly xã hội vừa qua, mì gói góp phần cầm chân mọi người ở nhà phòng dịch. Nhưng món ăn quốc dân này cũng khiến nhiều người ám ảnh...

    Biếm Họa 25/04/2020