Video

Mẹ hốt hoảng bế con nhỏ bỏ chạy khi thấy trăn khủng bò vào nhà

Video

Đăng lúc 09:56 26-12-2020

Phát hiện con trăn khủng bò vào sát võng, người mẹ hốt hoảng, bật dậy ôm con nhỏ bỏ chạy thẳng vào trong buồng.

CHUYÊN MỤC