Cô Vy gây mù màu?

    Cô Vy gây mù màu?

    Ngoài ảnh hưởng đến khứu giác vị giác, Cô Vy có thể ảnh hưởng đến cả thị giác. Bằng chứng là thời dịch này nhiều người đi đường không phân biệt nổi màu sắc đèn giao thông

    Biếm Họa 15/08/2021