Kaity Nguyễn: Ba mẹ tôi rất sợ con gái đóng phim!

    Kaity Nguyễn: Ba mẹ tôi rất sợ con gái đóng phim!

    Bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy một cách bất ngờ, mới đây Kaity Nguyễn trải lòng về hành trình nghệ thuật, tiết lộ 'điểm trí mạng' khiến cô chao đảo thời gian dài trong sự nghiệp tại 'Trà chiều cùng mợ chảnh'.

    Giải Trí 29/08/2022