Máy S-quang chuyên soi sai lầm trong quá khứ

    Máy S-quang chuyên soi sai lầm trong quá khứ

    Bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình cho rằng, có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật!". Nếu soi họ bằng máy S-quang chắc sẽ cho ra hình ảnh như này...

    Biếm Họa 14/05/2020