Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

    Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

    Cỡ như Vương Ngữ Yên xứng đáng nhận nhiệm vụ "lớp phó học tập", vì nàng tinh thông văn- sử- địa, giỏi toán - lý - hóa... bất cứ câu hỏi gì cũng không làm khó được nàng.

    Đời Cười 03/06/2020