Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lê Hiếu nổi hứng hát Jazz

    Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lê Hiếu nổi hứng hát Jazz

    Việc quy tụ đông đảo những giọng hát đương thời như Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lê Hiếu, Đinh Hương, Dương Hoàng Yến trong đêm Fusion Jazz Concert thể hiện việc mở rộng biên độ linh hoạt, tung tẩy của một sân chơi không khoảng cách, một đại nhạc hội sôi nổi dành cho jazz Việt.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 01/10/2020