Lan đột biến giảm giá 1 triệu lần vẫn ế!

    Lan đột biến giảm giá 1 triệu lần vẫn ế!

    Nhớ lại "thời oanh liệt", giá một giò lan đột biến lên tới hàng chục tỉ đồng. Thế nhưng hiện nay chúng được bán ở vỉa hè với giá vài chục ngàn đồng. Không biết sau lan var, loài cây nào sẽ được các siêu lừa thổi giá tiếp theo.

    Biếm Họa 27/09/2022