Ác mộng của núi Bà Hỏa

    Ác mộng của núi Bà Hỏa

    Tỉnh Bình Định dự kiến chi 86 tỉ đồng để xe núi Bà Hỏa tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ. Dư luận cho rằng dự án này chưa khả thi và tốn nhiều ngân sách.

    Biếm Họa 17/09/2019