Khi các sếp thấp thỏm

    Khi các sếp thấp thỏm

    Lần lượt các sếp nhúng chàm vụ kit test Việt Á sẽ được "gọi tên". Thời gian chờ đợi được "gọi tên" dài dằng dặc và đầy lo âu...

    Biếm Họa 07/06/2022