Đẳng cấp... sút ra ngoài - Phần 1

    Đẳng cấp... sút ra ngoài - Phần 1

    Bỏ lỡ cơ hội đôi khi cũng cần phải có… đẳng cấp. Khi mà khung thành đã mở toang, để sút ra ngoài khó hơn sút vào, nhiều siêu sao vẫn chứng tỏ… đẳng cấp bằng cách... dứt điểm ra ngoài.

    Giải Trí 17/02/2020