Sếp đã "khó tính" mà còn gặp mạng mẽo thế này thì chết thằng Vàng

    Sếp đã "khó tính" mà còn gặp mạng mẽo thế này thì chết thằng Vàng

    Thằng Vàng đang làm việc từ xa vì dịch CoVid-19. Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ thì không có gì để nói, đằng này đã làm việc từ xa, mọi thứ đều trông cậy vào mạng internet hết mà đường truyền lại thích "trêu ngươi" thằng Vàng một cách đau đớn như vậy thì chỉ còn biết căm lặng chứ biết nói gì bây giờ?

    Video 07/04/2020