Video

Kẻ tiểu xảo, người ăn vạ đều bị trọng tài cho thẻ đỏ

Video

Đăng lúc 14:55 01-01-2022

"Chiêu này xưa rồi! Các anh đừng làm trò hề nữa!", trọng tài said.

CHUYÊN MỤC