Con lừa IQ 2000

    Con lừa IQ 2000

    "Ngạc nhiên chưa! Đơn giản vậy thôi, làm gì phải nhảy qua cho mệt", lừa said.

    Video 29/08/2022