Từ dở nhất của năm: Slofie, nhờ iphone 11?

    Từ dở nhất của năm: Slofie, nhờ iphone 11?

    Một “từ mới” được Apple tung ra trong sự kiện ra mắt iphone 11 là SLOFIE với giải thích về khả năng chụp hình chuyển động chậm (slow-motion), tuy nhiên, nó nhanh chóng bị cộng đồng mạng bình chọn đó sẽ là từ “dở nhất của năm”…

    Lẩu thập cẩm 18/09/2019