Infographic: Những sai lầm khi sử dụng gel rửa tay khô

    Infographic: Những sai lầm khi sử dụng gel rửa tay khô

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 trở lại, dung dịch hay các loại gel rửa tay khô là những vệ sĩ đắc lực giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ nhiễm dịch bệnh. Tuy vậy, một số sai lầm trong khi sử dụng sẽ khiến công lực của những vệ sĩ này giảm đi đáng kể, thậm chí là gây ra những tác dụng phụ...

    Biếm Họa 05/08/2020