Video

Husky cùng cô chủ cầm dây cho bầy cún cưng chơi nhảy dây

Video

Đăng lúc 06:00 29-08-2021

"Nhìn chúng nó chơi mà thèm, chừng nào mới đến lượt mình đây?", Husky said.

CHUYÊN MỤC