Hươu cao cổ 'chổng đẩy' khi ăn cỏ

    Hươu cao cổ 'chổng đẩy' khi ăn cỏ

    Vì cổ quá dài nên mỗi lần cúi xuống hươu cao cổ hơi vất tí. Còn nếu muốn ăn cỏ thay vì ăn lá cây thì chúng phải vừa ăn vừa chống đẩy như này đây.

    Video 16/10/2020